UBEST PATTANI

อู่เบสท์ ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ 2/31 หมู่3 ซ.3 ถ.ยะรัง ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์: 073-349253 ( ฝ่ายบริการ )

เปิดให้บริการวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
ให้บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด ต้องที่อู่เบสท์ปัตตานี